Koučování za pochodu 

Klasický koučink v místnosti je osvědčená praktická metoda zvyšující výkonnost, spokojenost a pocit, že mám svůj život ve svých rukou. Koučování venku na čerstvém vzduchu přináší ještě mnohem více.

Kontakt s přírodou a rytmus chůze nás přivádí blíže k našim opravdovým potřebám. Přináší odstup, nové úhly podledu a originální nápady. Pomáhá najít svěží způsob, jak uvést do chodu potřebné změny. Ty se začínají dít už za pochodu.

Co je koučování za pochodu


Na první pohled to může vypadat jako obyčejná procházka. Domluvíme se na termínu a sejdeme se na místě, které vyberete. Většinou je to místo, které je pro vás něčím důležité nebo se nějak váže k vašemu tématu. Ten, kdo určuje, kam a kudy půjdeme a o čem budeme mluvit jste vždy vy. Pohybovat se můžeme v různých terénech, po cestách, stezkách, pěšinách nebo mimo ně. Téma můžete mít připravené předem nebo ho společně můžeme najít a upřesnit za pochodu.
Chůze zvyšuje hladinu naší pozornosti. Díváme se okolo a kam šlapeme. V pohybu jsme více vnímaví a v přítomní v těle. Naše postura těla je uvolněná a vzpřímená. Hluboký dech stimuluje mozek, lépe nám to myslí, hlava se postupně čistí. Rytmus dechu i chůze nám slouží jako opora. V pohybu se přirozeně dostáváme do stavu plynutí (flow). Je to stav plného soustředění, zaujetí pro věc, kreativity, pozitivního naladění emocí a obrovské produktivity.

Kontakt s přírodou zároveň zklidňuje mysl, tříbí smysly a přináší nové perspektivy a originální nápady. Vnímání krásy přírody nás harmonizuje a pomáhá nám přeladit se z koloběhu každodenních aktivit, vyladit se do vnitřního klidu. Z tohoto místa máme větší schopnost nahlížet naši situaci, zorientovat se v ní, hledat nové možnosti, otevřít se intuici a správně se rozhodovat. Tvar krajiny, zvuky lesa, vůně louky, barvy rostlin, pohyby zvířat i lidi, které cestou potkáváme zrcadlí naše téma, úvahy, emoce, potřeby nebo dilemata a pomáhají nám lépe jim porozumět. 

Při koučování za pochodu využíváme na plno svůj intelekt, emoce, smysly i tělo, často se dotkneme i spirituální úrovně. Touto provázaností se zvyšuje účinnost koučování a zajímavost výstupů. Prodlužuje se trvanlivost nastartovaných změn.

Co vám koučování za pochodu přinese?

  • vyčištění hlavy, nadhled, nové úhly pohledu, uspořádání myšlenek a lepší orientaci ve vaší aktuální životní nebo pracovní situaci 
  • ujasnění vašeho záměru a vašich opravdových potřeb
  • zmapování a lepší využití vašich talentů, silných stránek a vnitřních zdrojů
  • nové nápady, vaše vlastní osobitá řešení a chuť do akce
  • hladší zvládnutí změn, kterými procházíte nebo na které se připravujete
  • lehčí, hravější a radostnější překonávání překážek na vaší cestě
  • vědomí konkrétních reálných kroků, které pro sebe chcete udělat
Jako průvodce vás podporuji v tom, abyste si nastavili svůj záměr, a abyste našli své vlastní odpovědi, nápady a řešení, které vás na vaší cestě posunou dále. Pozorně vám naslouchám, ptám se, nabízím různé kreativní a mentální techniky. Vnímám a reflektuji přírodu, v níž se pohybujeme. Klienti za mnou většinou chodí s tématy týkajícími se jejich profesního rozvoje, kariéry nebo podnikání, často je také věnujeme tématům rovnováhy pracovního, rodinného a osobního života. Doprovázím jednotlivce i skupiny.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu