Mastermind skupiny

Mastermind skupina je uzavřená skupina freelancerů, majitelů malých či větších byznysů i těch, kdo své podnikání teprve rozjíždějí, která se pravidelně schází a jejíž členové se vzájemně obohacují. Setkání jsou pro maximální efektivitu a praktičnost moderovaná facilitátorem.

Mastermind skupina svým členům přináší možnost raketového posunu, sdílení a čerstvou energii. Každý do skupiny vnáší svoje konkrétní aktuální témata a nachází zde podporu, inspiraci pro řešení svých záležitostí a motor pro svižný posun.

Diskuse je nastavená tak, abyste z vaší účasti získali maximální užitek ve formě znalostí, dovedností, zkušeností, nových nápadů, inspirace, osvědčených postupů a kontaktů.


Osvědčený formát časově omezené Mastermind skupiny je 5 setkání o délce 2-3 hodiny v odstupu ca 3 týdnů v průběhu 3-4 měsíců s kapacou skupiny 4-6 členů. Ráda bych vyzkoušela i jiný formát skupiny. Třeba pro více lidí (až do 10), bez facilitátora a s možností setkávat se průběžně tak dlouho, jak to bude vnímáno jako užitečné. Každopádně se předpokládá, že všichni se (pokud možno) účastní každého setkání. Mezi jednotlivými setkáními můžou mít členové skupiny příležitost být v kontaktu prostřednictvím uzavřené facebookové skupiny.

Reference z třebíčské pilotní mastermind skupiny

Mastermind skupina mě dodala spoustu odhodlání jít do akce. Jakmile není u práce šéf, dá se lehce zvolnit tempo, nicméně pak nejsou takové výsledky, které by mohly být. Díky skupině jsem postupně plnil úkoly, které bych bez této komunity nejspíše stále ještě neměl hotové. Ušetřil jsem spoustu času, který jsem mohl investovat do dalších projektů. Velmi se mi líbila mastermind skupina na facebooku, která fungovala i přes dobu, kdy jsme se neviděli. Tuhle příležitost bych doporučil jak začínajícím podnikatelům, tak i těm, kteří se svému oboru věnují už roky - aneb, nikdy nevíte, která věta může být pro vás klíčová a povede vás k lepším výsledkům.
Vít Štěpánek, www.fotocamp.cz

Měla jsem tu čest být účastnicí prvního běhu Master mind skupiny, kterou Zuzana Dudková vedla. Jednalo se o 5 sezení v malé skupině stejně naladěných lidí. Úžasná zkušenost, ze které budu čerpat ještě i v budoucnu. Naučilo mě to správně si stanovovat cíle a kontrolovat si jejich plnění. Dále si rozšiřovat obzory i z jiných oblastí, než jsem dosud praktikovala. Postřehy a nápady Zuzky a ostatních účastníků byly velmi inspirující a přínosné. Zuzana vedla skupinu velmi efektivně, i s ohledem na vymezený čas, nedovolila nám příliš odbíhat od tématu, což bylo určitě potřeba. Její profesní znalosti a lidský přístup jsou ohromující. Těším se na další setkání s ní, ať už v podobě individuálního koučinku, kurzu či nějakého workshopu.
Jana Šlechtová, Vizážistika s dotekem přírody

Hezký článek o mastermind skupinách je např. na portále Na volné noze http://navolnenoze.cz/blog/mastermind/

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu